Privacybeleid en Gegevensbescherming

 

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Hier wensen wij u dan ook te informeren over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking op onze website.

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw IP-adres en het begin en einde van de sessie geregistreerd voor de duur van deze sessie. Dit is om technische redenen en vormt daarom een ​​gerechtvaardigd belang. Tenzij hieronder anders geregeld, worden deze gegevens niet door ons verwerkt.

 

Digitaal contact

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden de gegevens die u verstrekt door ons gedurende zes maanden bewaard om de aanvraag te verwerken, alsook bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze kunnen geen kwaad.

We gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

Wenst u dit niet, dan kun u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

 

Webanalyse

Onze website kan gebruik maken van functies van een webanalysedienst. Hiervoor worden cookies gebruikt die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De op deze manier gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de server van de provider en daar opgeslagen.

U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

 

Gebruik van Google Analytics

We kunnen gebruikmaken van Google Analytics om het websitegebruik te analyseren. De hieruit verkregen gegevens worden gebruikt om onze website en reclamemaatregelen te optimaliseren.

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt beheerd en aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Google verwerkt de gegevens over het websitegebruik namens ons en is contractueel verplicht maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

Tijdens uw bezoek aan de website kunnen onder meer de volgende gegevens worden geregistreerd:

 

- Geopende pagina’s

- Het behalen van 'websitedoelen' (bijv. Contactverzoeken en nieuwsbriefregistraties)

- Uw gedrag op de pagina's (bijv. klikken, scrollgedrag en verblijfsduur)

- Uw geschatte locatie (land en stad)

- Uw IP-adres (in verkorte vorm zodat er geen duidelijke toewijzing mogelijk is)

- Technische informatie zoals browser, internetprovider, apparaat en schermresolutie

- Bron van herkomst van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk reclamemateriaal u bij ons bent gekomen)

 

Deze gegevens worden naar een server van Google in de VS verzonden. Google neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van de "EU-US Privacy Shield" -overeenkomst in acht.

Google Analytics bewaart cookies in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar sinds uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige websitebezoeken kunt worden herkend.

De geregistreerde gegevens worden samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, waardoor pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden geëvalueerd.

Als u niet akkoord gaat met deze opslag, kunt u dit voorkomen door eenmalig de browser-add-on te installeren om Google Analytics te deactiveren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Uw rechten

U heeft recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar met betrekking tot uw gegevens die door ons zijn opgeslagen. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswet of uw gegevensbeschermingsclaims op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij ons (info@doublebass.be) of de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens:

 

Atelier Bram De Man


Place de Dinant 5, 1000 Brussel

info@doublebass.be